Sušení dřeva

Tepelné ošetření dřeva

Tepelné ošetření dřeva

K přepravě zásilek zboží v mezinárodním obchodu je dřevo stále nejvíce využívaným materiálem ze všech druhů obalů. Dřevěný obalový materiál je v mezinárodním obchodu rizikovým z pohledu možného zavlékání a nebo šíření škodlivých organismů. Proto je jeho pohyb a hlavně vstup na území EU ze třetích zemí pečlivě monitorován, aby nedocházelo k rizikovému dovozu neošetřeného dřeva nejčastěji palet, které byly vyrobeny ze dřeva, které nebylo náležitě ošetřeno proti škodlivým organizmům. Subjekty, které provádějí tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu musí být registrovány státní rostlinolékařskou správou.
Firma Centrum palet s.r.o. vlastní certifikát IPPC a je oprávněna provádět tepelné ošetření. Provádíme tepelné ošetření dřevěných palet, beden, ohrádek a dřevěného řeziva.

Naše zařízení k hubení škodlivých organizmů - sušárna je vybaveno záznamovým zařízením  k měření teploty jádra dřeva, sondami k měření teploty vnitřního prostoru zařízení a sondami k měření teploty ve dřevě (v jeho jádru). Sledování minimální požadované doby ošetřování tj.30min je zahájeno od okamžiku, kdy je na teploměru záznamového zařízení zaznamenávána hodnota 56 stupňů Celsia. Po tuto minimální dobu nesmí teplota klesnout pod tuto stanovenou hodnotu. Takto ošetřený dřevěný obalový materiál musí být identifikovaný použitím oficiální značky. Tato značka se skládá z určeného symbolu použitého ve spojení s kódy identifikujícími určitou zemi, odpovědného výrobce nebo poskytovatele ošetření a použitý způsob ošetření.

Sdílet: